Spel

De baan

De totale lengte van de baan bedraagt 10 meter. De worpafstand bedraagt voor heren 8 meter en voor dames 6 meter. De schijf heeft een diameter van 110 cm wordt bevestigd aan twee op elkaar gestapelde hooibalen. De roos bevindt zich dan op een hoogte van ±160 cm boven de grond. De breedte van de baan bedraagt 5 meter.

Speluitleg

Eén wedstrijd bestaat uit twee teams van 3 personen, die tegen elkaar gooien. Er worden drie enkels gegooid en elke speler gooit drie vorken. Per team worden de punten van de spelers bij elkaar opgeteld en dit geeft de eindstand aan. Per gewonnen wedstrijd zijn er twee punten te behalen. Is het gelijkspel, dan krijgen beide teams één punt. Er wordt in een poule systeem gegooid van 6 teams, op een baan. Elk team gooit in een speelronde een keer tegen elkaar, waarbij de wedstrijd punten tellen maar ook de hooivorkpunten!!! Na een speelronde worden alle wedstrijdpunten en hooivorkpunten opgeteld en worden alle teams opnieuw ingedeeld zodat het team met de meeste punten op baan 1 komt en het team met de minste punten op de laatste baan. Zo spelen we 5 rondes en kan dus iedereen de hele dag gooien. Na de 5e ronde zal dan automatisch degene die op nummer 1 staat ook het toernooi gewonnen hebben. Mocht het zijn dat er na 5 rondes twee teams zijn met evenveel wedstrijd punten als vorkpunten zal er nog een finale wedstrijd gegooid worden. Alle punten uit alle rondes blijven mee tellen.

Spelregels

Net als elk ander spel, telt het boerendart ook een aantal spelregels:

 • Er wordt gestart na een signaal van de scheidsrechter.
 • Er wordt staand gegooid, dus geen aanloop.
 • De startlijn mag niet overschreden worden.
 • Er wordt gegooid met een drietandige hooivork.
 • Per beurt wordt met drie hooivorken geworpen.
 • De middelste tand van de hooivork geeft het aantal behaalde punten weer.
 • Het besluit van de scheidsrechter is bindend.

Het werpen met hooivorken kan gevaarlijk zijn.
Er zijn dan ook een aantal extra regels opgesteld om de veiligheid te waarborgen

 • De baan mag zonder toestemming van de scheidsrechter niet betreden worden.
 • Er mag alleen gegooid worden wanneer de scheidsrechter de baan vrijgegeven heeft en een signaal geeft dat er gegooid kan worden.
 • Deelnemers dienen er zelf ook op te letten dat anderen niet in gevaar worden gebracht.
 • Als de veiligheid in het geding komt door overmatige alcohol consumptie van de deelnemer, dan heeft de scheidsrechter het recht om de deelnemer te diskwalificeren.
 • De aanwijzingen van de scheidsrechter dienen gelijk en strikt opgevolgd te worden. Zo niet, dan heeft de scheidsrechter het recht om de deelnemer te diskwalificeren.

Voor meer informatie of vragen, neem dan contact op.